Marzena Kowalska – absolwentka Instytutu Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Od lat pracuje jako oligofrenopedagog, a także Terapeuta Integracji Sensorycznej (członek PSTIS), Terapeuta Odruchów oraz Terapeuta Ręki. Jest doświadczonym specjalistą, z uprawnieniami do całościowego diagnozowania, planowania i przeprowadzania terapii integracji sensorycznej.

Diagnozuje dzieci już od 0,6 roku życia.

Wykorzystując doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz neurologicznymi prowadzi terapię m.in.  osób z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, z porażeniem mózgowym, z zaburzeniami w rozwoju emocjonalnym i społecznym, z różnymi dysfunkcjami w rozwoju integracji sensorycznej.

Stale poszerza wiedzę podczas  szkoleń i kursów psychopedagogicznych oraz z zakresu neurodydaktyki. Prowadząc zajęcia wykorzystuje i łączy elementy różnych metod i technik terapeutycznych oraz edukacyjnych w zależności od indywidualnych potrzeb, możliwości małych  i dużych pacjentów.

Satysfakcję w codziennej pracy pani Marzenie daje przede wszystkim możliwość towarzyszenia dzieciom i ich rodzicom na drodze wspólnego rozwoju.

Facebook