Przejdź do treści

Kadra

Ciocia Kinga 

Do moich zadań w Malinowym Domku należy dbałość o bezpieczeństwo oraz zaspokajanie podstawowych potrzeb biologicznych i psychospołecznych powierzonych mojej opiece dzieci. Zadania te realizuję za pomocą różnych codziennych czynności. W ciągu dnia pracy wykonuję wiele zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych. Kąpię, myję, przewijam, wycieram, czeszę. Utrwalam przy okazji u dziecka nawyki higieniczne oraz załatwianie potrzeb fizjologicznych we właściwym czasie. Czuwam też nad prawidłowym odżywianiem dzieci – karmię je lub pomagam przy spożywaniu posiłków. Jestem osobą pogodną, serdeczną i opiekuńczą. Jestem absolwentką studiów  pedagogicznych. Swoją przyszłość zawodową wiążę z dziećmi, gdyż praca z nimi jest moją pasją. Uwielbiam spędzać czas z maluchami, patrzeć jak się rozwijają, jak codziennie się czegoś uczą i pragną poznawać otaczający je świat

Ciocia Klaudia

W Malinowym Domku pracuję ma stanowisku wychowawcy grupy starszaków. Prowadzę zajęcia edukacyjne, wspierające rozwój kreatywności u dzieci. Pomagam dzieciom przy posiłkach, usypiam, biorę czynny udział w codziennych zajęciach. Praca z dziećmi jest dla mnie bardzo inspirująca. To niezwykłe obserwować i wspierać dzieci w poznawaniu wielkiego świata i rozwijaniu ich talentów. W swojej pracy kładę nacisk na bezpieczeństwo i zaspokajanie podstawowych potrzeb dzieci. Na co dzień jestem ciepłą i opiekuńczą osobą.

Ciocia Magda

 Jestem osoba pogodną troskliwą i kreatywną. Cechuje mnie cierpliwość, odporność na stres, potrafię również radzić sobie w nagłych wypadkach. Szybko i łatwo nawiązuję z dziećmi dobry kontakt, a praca z nimi to dla mnie czysta przyjemność. Dzięki doświadczeniu które zdobyłam pracując z dziećmi  wiem, że maluszki wymagają dużo miłości, ciepła oraz poczucia bezpieczeństwa, które staram się dawać im na każdym kroku. 

Ciocia Marzena

W Malinowym Domku pracuję na stanowisku opiekunki żłobkowej. Do moich obowiązków należy wspomaganie nauczycieli we wszystkich grupach. Praca w żłobku daje mi mnóstwo radości, ponieważ mogę uczestniczyć w jednym z najważniejszych etapów życia dziecka. Duże znaczenie ma dla mnie przekazywanie dzieciom wiedzy, niezbędnej do ich samodzielnego funkcjonowania. Spotkania z dziećmi, pomoc, towarzyszenie im w drodze ich rozwoju są dla mnie dużą wartością i źródłem satysfakcji. Jestem osobą otwartą i uśmiechniętą

Ciocia Valentyna

W Malinowym Domku wspomagam Ciocie w opiece nad dziećmi. Mam ponad 10 letnie doświadczenie w pracy w żłobkach i przedszkolach. Ukończyłam studia pedagogiczno – opiekuńcze w Ukrainie. Przez wiele lat byłam dyrektorem przedszkola. Praca z dziećmi jest moim powołaniem i daje mi ogromną radość. Cieszę się, że mogę konstytuować pracę z maluchami i dbać o ich rozwój.

Ciocia Ania

Jestem założycielką Malinowego Domku, mam 14 letnie doświadczenie w opiece nad dziećmi. Zawsze jestem w pogotowiu i wspomagam zespół w codziennej pracy. Opiekuję się maluchami z każdej z grup wiekowych, w zależności od potrzeb. Wypuściłam w świat kilkanaście roczników dzieci, a niektórzy z wychowanków skończyli już podstawówkę i przybijają mi piątki podczas spotkań.

Ciocia Ela

Jestem dyplomowanym nauczycielem wychowania przedszkolnego, w specjalności wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z pedagogiką przedszkolną i logopedią. W Malinowym Domku odpowiadam za realizację podstawy programowej z Ministerstwa Edukacji Narodowej.