Przejdź do treści

Zajęcia edukacyjno – integracyjne

Malinowy tydzień

Odkrywcze poniedziałki

Zabawa jest wrodzoną, naturalną metodą uczenia się małego dziecka. Odgrywa ona niezwykle ważna rolę w życiu i ogólnym rozwoju małego dziecka. Dzięki niej dziecko doświadcza, uczy się, ćwiczy, poznaje właściwości różnych przedmiotów oraz  rozwija wszystkie funkcje umysłowe. Przynosi przyjemne przeżycie, radość, humor, śmiech, a także usprawnia dziecko pod względem fizycznym i ruchowym. Daje okazję do zapoznania się z różnymi materiałami i narzędziami, stawia przed nim problemy techniczne, które dziecko rozwiązuje zgodnie ze swoimi możliwościami.

Efekt

Na zajęciach dzieci będą się przede wszystkim świetnie bawić w uważne obserwowanie świata wokół nas.Zajęcia polegają na tym, by dzieci cieszyły się samodzielnym odkrywaniem świata, współpracą z innymi dziećmi oraz doświadczały radości bycia TWÓRCĄ.

Jak?

A świat będziemy odkrywać dzięki zabawie woda, piaskiem, skarbami natury, a także za pomocą eksperymentów. Dzięki temu umożliwimy dzieciom wielostronny rozwój.

Na zajęciach plastycznych staramy się zapoczątkować rozwój możliwości twórczych dziecka oraz przygotować je do twórczego działania.

Efekt

Zajęcia takie pobudzają wyobraźnie, kształtują osobowość oraz wzbogacają przeżycia dziecka. Rozbudzają zainteresowanie kolorem, kształtem, fakturą i materią. Dzięki zajęciom plastycznym dziecko uwrażliwiane jest na piękno otaczającego nas świata, uczy się  właściwego użycia narzędzi, materiałów oraz sposobu pracy. Doskonali sprawność motoryczna i manualna pod kontrolą wzroku.

Jak?

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne techniki plastyczne np. rysunki, malowanie farbami za pomocą pędzla lub paluszków, lepienie w masach plastycznych, tworzenie wydzierane z papieru, wykorzystywanie do prac plastycznych darów natury

Celem zajęć muzyczno-ruchowych jest umuzykalnienie dzieci, ćwiczenie poczucia rytmu i gimnastyka ciała, ćwiczenie umiejętności rozróżniania dźwięków i ich odwzorowywania oraz naśladowania. Poprzez zabawy w takt muzyki stymulowane są zmysły równowagi, słuchu, dotyku i wzroku

Efekt

Zabawy z muzyką doskonale rozbudzają wyobraźnię dzieci, ich aktywność oraz umiejętność koncentracji.Na zajęciach będą również stosowane techniki relaksacyjne przy muzyce, co pozwoli wyciszyć dziecko

Jak?

Podczas zajęć dzieci będą miały okazję poznać nowe piosenki i zabawy, grać na wykonanych samodzielnie instrumentach.W czasie zajęć wykorzystywane są piosenki dla dzieci, fragmenty utworów muzyki klasycznej, muzyki relaksacyjnej i odgłosy przyrody. Dzieci poznają również drobne instrumenty muzyczne, dzięki którym będą mogły wyrażać swoje emocje i nastroje.

Sportowe czwartki

Na zajęciach umożliwiamy rozwój fizyczno-motoryczny dzieci. Zapewniamy im dużo radości podczas gier i zabaw, a także rozwijamy pozytywny stosunek do samego siebie oraz własnych umiejętności. Celem zajęć jest usprawnienie małej i dużej motoryki, koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwój psychomotoryczny dziecka (wytrzymałość, skoczność, zwinność, szybkość, gibkość, koordynację wzrokowo-ruchową).
Dzięki tym zajęciom dziecko uczy się współdziałania, współzawodnictwa, mądrego wygrywania i przyjmowania porażek, a także poznanie możliwości swojego ciała.

Efekt

Dzieci podczas licznych zabaw dopasowanych specjalnie do wieku i możliwości, mają okazję poznać swoich rówieśników i zdobyć pierwsze umiejętności społeczne, ale również nauczyć się wielu nowych rzeczy, niezwykle przydatnych podczas poznawania świata.

Jak?

Podczas zajęć dzieci będą korzystały z piłek, skakanek, woreczków oraz wszelkich przedmiotów wspomagających motorykę dziecka.

Bajkowe piątki

Czytanie książek może być siła pobudzającą  intelekt i wyobraźnię dziecka. W bajkach świat realny miesza się z fantastycznym, można tam spotkać przyjaciół, przeżyć wspaniałe przygody a przede wszystkim pozbyć się lęku.

Efekt

Wpływ czytania oraz wybór odpowiedniej książki (dostosowanej dla wieku dziecka) ma ogromne znaczenie w rozwoju szczególnie emocjonalnym oraz społecznym dziecka. Pozwala kształtować umiejętność skupienia uwagi, wyodrębniać to, co najważniejsze. Różnorodność języka literatury umożliwia dziecku wzbogacenie słownictwa, nabycie umiejętności poprawnego wysławiania się.Dzięki wspólnemu czytaniu buduje się mocną więź między dorosłym a dzieckiem. Czytanie sprzyja szybszemu samodzielnemu mówieniu, a później pisaniu i czytaniu. Nawyk czytania kształtuje się na całe życie.

Jak?

Podczas zajęć czytamy najpiękniejsze bajki i baśnie dla dzieci, oraz książeczki edukacyjne wspomagające uczenie się dziecka i wspomagające wdrażanie nowych umiejętności, np. o nocniczku, jedzeniu, ubieraniu itp.