Przejdź do treści

Cennik

Cenę ustala się indywidualnie po przeprowadzeniu diagnozy i określeniu zakresu terapii.

Cena dla dzieci w żłobku  

Cena dla dzieci z poza placówki

 

Diagnoza logopedyczna 60 min. Stawka jest ustalana indywidualnie w zależności od zakresu terapii 100 zł
Terapia logopedyczna grupowa – zabawy logopedyczne wspomagające rozwój mowy min. 3 osoby

60 min.

50 zł od osoby
Terapia logopedyczna indywidualna

30 min – 50 min.

55 zł  – 75 zł
Masaż logopedyczny 65 zł