IMG_1224

Terapia logopedyczna dla dzieci polega na:

  • Kształtowaniu prawidłowej mowy poprzez zabawę,
  • Stymulowaniu opóźnionego rozwoju mowy,
  • Nauce i kształtowaniu prawidłowego toru oddechowego,
  • Doskonaleniu wymowy już ukształtowanej,
  • Wdrażaniu do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń
  • Zachęcaniu dzieci do twórczej aktywności słownej.

Pierwszym etapem jest diagnoza logopedyczna, która pozwala logopedzie dostrzec problemy w rozwoju mowy dziecka.

Terapia logopedyczna rozpoczyna się od ćwiczeń przygotowujących narządy artykulacyjne do wywołania zaburzonych głosek. Są to:

  • ćwiczenia oddechowe – wyrabianie oddechu dla mowy, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi.
  • ćwiczenia narządów artykulacyjnych – usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy  (warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy),

Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy to wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w sylabach, logotomach, wyrazach, zdaniach (u dzieci starszych) z nasileniem głoski ćwiczonej.

Ostatni etap to automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane.

Zajęcia terapeutyczne mają w efekcie systematycznego stosowania doprowadzić do usprawnienia nieprawidłowości rozwoju językowego małego dziecka, a mianowicie:

  • wykształcenia postawy komunikacyjnej, usprawnienia motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, utrwalenia poprawnego wzorca artykulacyjnego, usprawnienia funkcji mających wpływ na rozwój mowy (pamięci, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej, ruchowej i myślenia), rozwijanie zasobu słownictwa i umiejętności budowania wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym.

Program zajęć dostosowywany będzie systematycznie do potrzeb i umiejętności dziecka na podstawie jego obserwacji i aktywności w trakcie prowadzenia terapii.

Facebook