Przejdź do treści

Do kogo jest skierowana Terapia SI?

[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”Wiersz”][et_pb_column type=”3_4″][et_pb_text admin_label=”Tekst”]

IMG_1818

Czym jest integracja sensoryczna (SI) i zaburzenia przetwarzania sensorycznego?

Integracja sensoryczna to inaczej przetwarzanie bodźców sensorycznych, czyli złożony proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (czyli zmysłu dotyku, równowagi, czucia głębokiego, węchu, smaku, wzroku i słuchu), a następnie organizuje je w spójną całość oraz interpretuje tak, by mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu. Zaburzenia przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej) są częstą przyczyną nieprawidłowego rozwoju psychoruchowego i funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Osoby z tego typu deficytami  nieprawidłowo interpretują odbierane informacje zmysłowe, co powoduje, że część z nich może mogą czuć się nadmiernie „bombardowana” ilością bodźców, a inne mogą poszukiwać intensywnych doznań sensorycznych. Wyróżnia się kilka rodzajów zaburzeń przetwarzania sensorycznego, przy czym każdy z nich może prowadzić do opóźnienia prawidłowego rozwój dziecka, zaburzać proces uczenia, czy powodować nieprawidłowe reakcje emocjonalne. Deficyty integracji sensorycznej często współwystępują np. z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, zespołem Aspergera, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, zespołem FAS (płodowy zespół alkoholowy), zespołem kruchego X, rozszczepem kręgosłupa.

Wskazania do zastosowania terapii SI:

  • dzieci nadwrażliwe na bodźce czuciowe, słuchowe, wzrokowe, węchowe, reagujące na nadmierną stymulację zmysłową wycofaniem, pobudzeniem, agresją
  • dzieci i młodzież z obniżoną reaktywnością na bodźce, poszukujące nadmiernej  stymulacji
  • dzieci  z trudnościami w utrzymaniu równowagi oraz w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, niezdarne i  nieskoordynowane ruchowo, mające problem z nauczeniem się zabaw ruchowych
  • dzieci z problemami w zakresie pisania, rysowania i motoryki małej (np. trudność związane z ubieraniem się, zapinaniem guzików, wiązaniem sznurowadeł, itp.)
  • dzieci z trudnościami w zakresie planowania i wykonywania nowych ruchów i aktywności ruchowych

Wszystkich zainteresowanych Rodziców prosimy o kontakt telefoniczny  535773663, lub mailowy: info@malinowy-domek.pl. Ceny ustalane są indywidualnie w zależności od diagnozy i zakresu terapii.

[/et_pb_text][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″][et_pb_sidebar admin_label=”Panel boczny” orientation=”right” area=”et_pb_widget_area_9″ background_layout=”light” remove_border=”off” /][et_pb_sidebar admin_label=”Panel boczny” orientation=”right” area=”sidebar-1″ background_layout=”light” remove_border=”off” /][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]